BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Agrestowa 89, 53-006 Wrocław, tel. 71 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

                   PROJEKTY:

           Poniżej przedstawimy największe i najciekawsze realizacje obiektów,  w których projektowaniu  biuro nasze brało udział.  

    W czasie długoletniej działalności wykonaliśmy znacznie więcej dokumentacji technicznych obiektów budownictwa

 użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, budownictwa przemysłowego oraz rewaloryzacji zabytków. 

    W tym czasie opracowaliśmy również wiele  ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych, 

bezpieczeństwa oraz nośności konstrukcji.

                                                                                                                                                             

              Obiekty Handlowe                                                                                                                                   Zabytki 

                                                                                                                             

                                                             Przemysł                                                     Budownictwo Mieszkaniowe

                                                                                               

                                                                                         Użyteczność Publiczna

 

  

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch