BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Agrestowa 89, 53-006 Wrocław, tel. 71 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

 

         O FIRMIE:

    Biuro VEGACAD  specjalizuje się w opracowaniach budowlanych dokumentacji technicznych o profilu konstrukcyjnym.

W ostatnich latach poszerzyliśmy ofertę dla Inwestorów i wykonujemy kompletne projekty wielobranżowe. 

Działamy na rynku projektowania już od 1989 roku, sukcesywnie rozwijając firmę i jej dokonania.  

                 Usługi inżynierskie:

  • Project Management - polegające na prowadzeniu kompleksowego nadzoru budowlanego we wszystkich branżach, kontrolę procesu inwestycyjnego.

  • Zastępstwo inwestorskie– działanie w imieniu i na rzecz Inwestora w zorganizowaniu i nadzorze nad procesem inwestycyjnym we wszystkich jego fazach.
  • Project Monitoring – polegające na monitorowaniu przebiegu inwestycji pod względem terminowym, jakościowym wykonywanych prac i kontroli finansowej.   

Oferujemy również nadzory budowlane, doradztwo techniczne, rzeczoznawstwo budowlane, ekspertyzy, oceny stanu technicznego, analizy nośności i bezpieczeństwa konstrukcji, 

optymalizacje projektów, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje i prowadzenie procedury przetargowej.

    Wykonujemy projekty konstrukcyjne w zakresie projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych oraz zapewniamy obsługę inwestorów również w językach angielskim i niemieckim, gwarantując bardzo wysoki poziom dokumentacji technicznej. Współpracujemy z renomowanymi pracowniami architektonicznymi.  

  Posiadamy certyfikat jakości zarządzania ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania inwestycjami oraz projektowania, nadzoru i rzeczoznawstwa  w dziedzinie ogólnobudowlanej obiektów kubaturowych i liniowych wszystkich branż

   W czasie swojej działalności wykonaliśmy dla zleceniodawców krajowych i zagranicznych wiele projektów konstrukcyjnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego 

(także o znacznej kubaturze, pow. 100 000 m3).  Możemy przedstawić ciekawe i trudne technicznie rozwiązania konstrukcyjne wykonanych obiektów. 

   Stawiamy do dyspozycji zleceniodawcy: wykwalifikowany, młody, zgrany i dynamiczny zespół projektowy, składający się obecnie z 12 osób. Wszyscy pracownicy biura legitymują się wyższym wykształceniem i dyplomami inżynierów budownictwa.  Biuro nasze zajmuje powierzchnię 300 m2 i usytuowane jest przy ul. Inżynierskiej 72a we Wrocławiu.

    Jesteśmy dobrze wyposażeni w nowoczesne narzędzia ułatwiające optymalne projektowanie konstrukcji takie jak: licencjonowane programy MES do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, licencjonowane stanowiska CAD wpięte w nowoczesną sieć IBM, dysponujemy stałym łączem internetowym i łączem ISDN. Jesteśmy wysoko ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności projektowej.

    Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji VEGACAD  od początku swojej działalności rozwija się bardzo dynamicznie, konsekwentnie stając się znanym 

i docenianym partnerem na rynku budowlanym, o czym świadczą już zrealizowane obiekty oraz liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych.

 

   

                                                                                                   Copyright © By Jerzy Maciej Minch