BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

            Obiekt:                  Afrykarium – Oceanarium

            Adres:                    Wrocław - teren Ogrodu Zoologicznego

Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Kompleksu Życiodajne Wody Afryki  (Afrykarium – Oceanarium).
I nagroda dla ARC2 - koncepcja konstrukcyjna Vegacad

                                                                                                                                           

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch