BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Agrestowa 89, 53-006 Wrocław, tel. 71 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

 

                            NAGRODY ZA PROJEKTY I REALIZACJE:

         

  Afrykarium - Oceanarium - Wrocław ZOO

Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Kompleksu Życiodajne Wody Afryki 

(Afrykarium – Oceanarium) we Wrocławiu.
I nagroda w konkursie - maj 2008 r.

  Pawilon wejściowy  - Wrocław ZOO

I nagroda w konkursie SARP „Przyjazna przestrzeń miejska”  

  Schroniska w Himalajach

II nagroda w konkursie Biura Turystyki Nepalu

Himalayan Mountain Hut Competition

  Zespół budynków Mieszkalno-Usługowych Wrocław, ul. Krzycka-Przyjaźni

Konkurs Gazety Wyborczej "Dom w którym chciałbym mieszkać" 

I nagroda w konkursie -kategoria - domy wielorodzinne 2011 r.

  Zespół Budynków w Zabudowie Szeregowej Mik Mak House Wrocław, ul. Wałbrzyska

Konkurs Gazety Wyborczej "Dom w którym chciałbym mieszkać" 

 I nagroda w konkursie - kategoria - domy jednorodzinne 2011 r.

 

    Wielofunkcyjne Centrum Miejskie - "Galeria Dominikańska" - Wrocław, pl. Dominikański

I nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2001

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SARP na budowę roku 2001

Nagroda ISCS (International Council of Shoping Center) za najciekawsze centrum handlowe Europy

w kategorii średnich centrów handlowych roku 2003  

  Fabryka Silników Volkswagen Motor Polska - Polkowice 

I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na przemysłową budowę roku 1999

  Wielofunkcyjne Centrum Miejskie - "Galeria Łódzka" - Łódź, ul. Piłsudskiego

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SARP na budowę roku 2003           

Nagroda ISCS (International Council of Shoping Center) za najciekawsze centrum handlowe Europy

w kategorii dużych centrów handlowych roku 2004  

  Centrum Handlu, Biznesu i Sztuki - "Stary Browar" - Poznań, ul. Półwiejska

Nagroda  Central Eastern Europe Property Awards w kategorii Najlepsze Centrum Handlowe 2006

w Konkursie  "1989 - 2006   The Best of The Best"  

w ramach Środkowoeuropejskich Targów Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2006   

 

  Zespół Budynków Mieszkalnych - Wrocław, ul. Marka Hłaski

Nagroda  III Stopnia Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Budowa Roku  2006  

  Centralne Muzeum Włókiennictwa - Łódź, ul. Piotrkowska

Konkurs na Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

I nagroda w konkursie - maj 2002 r.

 

           Wielofunkcyjny Budynek Usługowo-Biurowy z Parkingiem Wielopoziomowym - Wrocław - ul. Szewska-Kazimierza Wielkiego-Łaciarska

II nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 1999

  Dolnoślaska Kasa Chorych - Wrocław, ul Joanitów

Nominacja do tytułu Modernizacja Roku 1999 w Ogólnopolskim Konkursie na Modernizację Roku 1999

           Centrum Komputerowe Banku Zachodniego - Wrocław, ul. Strzegomska

I nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2000

           Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji - Warta S.A. - Wrocław, ul. Powstańców Śl.

II nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2000

   Bank PKO BP - Milicz

     III nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2000

    Fabryka Opakowań GEORG UTZ - Kąty Wrocławskie

       I nagroda w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2001

  Fabryka Opakowań PACLAN - Kąty Wrocławskie

         Wyróżnienie w Konkursie na Dolnośląską Budowę Roku 2001  

  Adaptacja i Modernizacja Obiektu Sakralnego na Urząd Pocztowy - Mirków k. Wrocławia

         Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie - Modernizacja Roku 2001  

  Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego - Katowice

            II Nagroda w konkursie na projekt - 2002  

  

       

 

  

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch