BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inæynierska 72a, 53-230 Wroc³aw, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

Obiekt:                  Zespó³ Budynków w Zabudowie Szeregowej - MIKMAK House

Adres:                    Wroc³aw, ul. Wa³brzyska

Architektura:       Fabryka Projektowa ARC2

                                                                                                                                                       

  

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch