BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

            Obiekt:                  Wielofunkcyjny Budynek Usługowo-Biurowy 

                                            z Parkingiem Wielopoziomowym 

            Adres:                    Wrocław - ul. Szewska-Kazimierza Wielkiego-Łaciarska

                                                                                                                                               

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch