BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

            Obiekt:                  Wielofunkcyjne Centrum Miejskie

                                           "Galeria Łódzka" 

            Adres:                    ŁodŸ, ul. Łódzka

            Kubatura:              450 000 m3

                                                                                                                                                          

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch