BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Agrestowa 89, 53-006 Wroc³aw, tel. 71 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

                                                                         

    mgr. inæ. arch. Anita LUNIAK 

    architekt - uprawnienia projektowe

   

 

      

                                                     

                                                          

 

 

 

 

           

     

                                                                                                Copyright © By Jerzy Maciej Minch