BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Agrestowa 89, 53-006 Wrocław, tel. 71 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

      

            dr inż. bud. ląd. Maciej Yan MINCH 

            konstruktor

            uprawnienia projektowe bez ograniczeń

            uprawnienia kierownika budowy i robót 

            w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

            uprawnienia konserwatorskie

            rzeczoznawca PZiTB

            rzeczoznawca budowlany w specjalności

            konstrukcyjno-budowlanej z listy Centralnego Rejestru  

            Rzeczoznawców Budowlanych przy Urzędzie Głównego

            Inspektora Nadzoru Budowlanego

            e-mail: minch@vegacad.com.pl

            www.minch.pl 

     

 

                                                     

                                                                                                                                                   

                

                                                                                             Copyright © By Jerzy Maciej Minch